Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 13. lipca 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kalisz 31.12.2019

 

OSRiR-DKP.221.4.2019

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  ochronę mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę –  Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp. z o.o. ul. Poznańska 95 62-800 Kalisz.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, czas dojazdu – 20%, termin płatności - 20%),  a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu: 20,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności 20,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.   Oferta nr 1  złożona przez  Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp. z o.o. ul. Poznańska 95 62-800 Kalisz

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności:  20,00

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu: 20,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów :  100,00

 

 

 

                                                                                                           Dyrektor OSRiR

                                                                                                                    /--/

                                                                                                           Mirosław Przybyła

 


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2019-12-31
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2019-12-31
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2019-12-31
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-12-31 10:23:04 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony