Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
piątek, 25. września 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych   »
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja nr 2 dla Wykonawców


Informacja nr 2 dla Wykonawców dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych dla OSRiR w Kaliszu

 

W związku ze zbyt szczegółowym opisem usługi aeracji zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 ppkt. 4.2 dział I „Płyta główna boiska Stadionu Miejskiego w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 o powierzchni 8086 m2 – opis usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia” Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OSRiR-DKP.221.1.2020 na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

Zmianie ulega następujący fragment opisu przedmiotu zamówienia:

 

„Aeracja otworowa , pionowa , wgłębna – 3 zabiegi:  marzec/kwiecień 2020 r. , czerwiec 2020 r., wrzesień/październik 2020r.  Zagęszczenie otworów 196/m2. Aerację należy wykonać aeratorem wstrzykującym 88 litrów na m2 czystego powietrza bezpośrednio do strefy korzeniowej , głębokość aeracji 12 cm , szerokość pracy aeratora 150 cm”

 

 

który otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Aeracja otworowa , pionowa , wgłębna – 3 zabiegi:  marzec/kwiecień 2020 r. , czerwiec 2020 r., wrzesień/październik 2020r.  Zagęszczenie otworów 190-250/m2. Aerację należy wykonać za pomocą maszyn spulchniających wstrzykujących czyste powietrze bezpośrednio do strefy korzeniowej , głębokość aeracji do  12 cm , szerokość pracy aeratora minimum 150 cm”.

 

 

 

 

Powyższa informacja stanowi  integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKP.221.1.2020 i Wykonawcy są zobowiązani do jej uwzględnienia przy sporządzaniu oferty.

Oferty dotychczas złożone otwarte zostaną w nowym terminie otwarcia ofert, który przekazany zostanie Wykonawcom w kolejnym komunikacie. Wykonawcy mają prawo do wycofania lub zmiany złożonej oferty do nowego terminu otwarcia ofert zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 15 SIWZ OSRiR-DKP.221.1.2020.

 

 

Kalisz dnia 26.02.2020

 

 

Z-ca Dyrektora OSRiR

             /--/

Monika Krymarys

 

 


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-02-26
Zatwierdził do publikacji: Monika Krymarys
Data zatwierdzenia: 2020-02-26
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-02-26

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony