Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 13. lipca 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja nr 2 dla Wykonawców


Informacja nr 2 dla Wykonawców dotycząca przetargu nieograniczonego na dostawę nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych dla OSRiR w Kaliszu

 

W związku ze zbyt szczegółowym opisem usługi aeracji zamieszczonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 4 ppkt. 4.2 dział I „Płyta główna boiska Stadionu Miejskiego w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 o powierzchni 8086 m2 – opis usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia” Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego OSRiR-DKP.221.1.2020 na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

Zmianie ulega następujący fragment opisu przedmiotu zamówienia:

 

„Aeracja otworowa , pionowa , wgłębna – 3 zabiegi:  marzec/kwiecień 2020 r. , czerwiec 2020 r., wrzesień/październik 2020r.  Zagęszczenie otworów 196/m2. Aerację należy wykonać aeratorem wstrzykującym 88 litrów na m2 czystego powietrza bezpośrednio do strefy korzeniowej , głębokość aeracji 12 cm , szerokość pracy aeratora 150 cm”

 

 

który otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Aeracja otworowa , pionowa , wgłębna – 3 zabiegi:  marzec/kwiecień 2020 r. , czerwiec 2020 r., wrzesień/październik 2020r.  Zagęszczenie otworów 190-250/m2. Aerację należy wykonać za pomocą maszyn spulchniających wstrzykujących czyste powietrze bezpośrednio do strefy korzeniowej , głębokość aeracji do  12 cm , szerokość pracy aeratora minimum 150 cm”.

 

 

 

 

Powyższa informacja stanowi  integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKP.221.1.2020 i Wykonawcy są zobowiązani do jej uwzględnienia przy sporządzaniu oferty.

Oferty dotychczas złożone otwarte zostaną w nowym terminie otwarcia ofert, który przekazany zostanie Wykonawcom w kolejnym komunikacie. Wykonawcy mają prawo do wycofania lub zmiany złożonej oferty do nowego terminu otwarcia ofert zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 15 SIWZ OSRiR-DKP.221.1.2020.

 

 

Kalisz dnia 26.02.2020

 

 

Z-ca Dyrektora OSRiR

             /--/

Monika Krymarys

 

 


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-02-26
Zatwierdził do publikacji: Monika Krymarys
Data zatwierdzenia: 2020-02-26
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-02-26

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony