Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
piątek, 25. września 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych   »
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kalisz 19.03.2020

OSRiR-DKP.221.1.2020

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych OSRiR w Kaliszu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1  złożo­ną przez Wykonawcę –  ROL INVEST Małgorzata Turostowska Skórzewo ul. Krótka 30, 60-185 Poznań

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, termin zapłaty – 40%),  a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.    Oferta nr 1  złożona przez  ROL INVEST Małgorzata Turostowska Skórzewo ul. Krótka 30, 60-185 Poznań

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 100

2.    Oferta nr  2 złożona przez  PLATINUM Group Radosław Strusiński Cekanowo ul. Stokrotki 9, 09-472 Słupno

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 59,21

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin  zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów :  99,21

3.    Oferta nr 3 złożona przez  Garden Products.pl Piotr Gulczyński ul. Łódzka 165, 62-800 Kalisz

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 42,12

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin  zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 82,12

4.    Oferta nr 4 złożona przez  PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Sp. J. ul. Głogowska 346A, 60-004 Poznań

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 54,02

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 94,02

 

        Z-ca Dyrektora OSRiR

                       / -- /

        Monika Krymarys


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-03-19
Zatwierdził do publikacji: Monika Krymarys
Data zatwierdzenia: 2020-03-19
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-03-19

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony