Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 13. lipca 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kalisz 19.03.2020

OSRiR-DKP.221.1.2020

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych OSRiR w Kaliszu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1  złożo­ną przez Wykonawcę –  ROL INVEST Małgorzata Turostowska Skórzewo ul. Krótka 30, 60-185 Poznań

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, termin zapłaty – 40%),  a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.    Oferta nr 1  złożona przez  ROL INVEST Małgorzata Turostowska Skórzewo ul. Krótka 30, 60-185 Poznań

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 100

2.    Oferta nr  2 złożona przez  PLATINUM Group Radosław Strusiński Cekanowo ul. Stokrotki 9, 09-472 Słupno

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 59,21

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin  zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów :  99,21

3.    Oferta nr 3 złożona przez  Garden Products.pl Piotr Gulczyński ul. Łódzka 165, 62-800 Kalisz

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 42,12

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin  zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 82,12

4.    Oferta nr 4 złożona przez  PERFETTO Mirosław Wierzbicki, Artur Malec Sp. J. ul. Głogowska 346A, 60-004 Poznań

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 54,02

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 94,02

 

        Z-ca Dyrektora OSRiR

                       / -- /

        Monika Krymarys


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-03-19
Zatwierdził do publikacji: Monika Krymarys
Data zatwierdzenia: 2020-03-19
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-03-19

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony