Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 13. lipca 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Przetarg o dzierżawę parku linowego

Załączniki:
  » formularz zgłoszeniowy do parku linowego 2020 (14 KB)
  » wzór umowy do parku linowego 2020 (52 KB)
  » SIWP do parku linowego 2020 (23 KB)

OSRiR-DGE.2000.8.2020

  

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz, ("OSRiR")

 tel. (062) 767-10-08, 757-32-67

ogłasza przetarg publiczny na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania.

Przedmiotem przetargu jest park linowy znajdujący się przy ulicy Sportowej w Kaliszu wyposażony m. in. w trzy kompletne trasy, z 43 przeszkodami oraz sprzętem niezbędnym do prowadzenia tego parku.

Dzierżawa bez prawa do stałej zabudowy i przebudowy, wszelkie zmiany dotyczące obiektu oraz infrastruktury dla potrzeb dzierżawcy wymagają uprzedniej zgody OSRiR.

Przewiduje się zawarcie umowy na czas określony - bieżący sezon (2020 r.).

Cena wywoławcza (opłata czynszowa za cały park linowy/jeden miesiąc) brutto (z VAT)  wynosi  500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100).

Oferty należy składać w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29 (pokój nr 115 - sekretariat) w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania – tj. parku linowego, znajdującego się przy ul. Sportowej w Kaliszu” w terminie do dnia 6.07.2020 r. do godziny  800

Przedmiot przetargu  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem OSRiR tel. 62-767-22-08 wew. 4, od poniedziałku do piątku, w godz. 600 – 2200.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie OSRiR tj. Kalisz, ul. Łódzka 19-29 w dniu 6.07.2020 r. pokój nr 103 o godz. 900

Oferta winna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem Oferty dostępnym na stronie internetowej www.bip.osir.kalisz.pl lub w siedzibie OSRiR.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie OSRiR, tj. Kalisz ul. Łódzka 19-29, w terminie do 7.07.2020 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
W przypadku unieważnienia przetargu koszty poniesione z tytułu przygotowania oferty nie zostaną zwrócone.

                                                                                        Dyrektor OSRiR

                                                                                                / - /

                                                                                        Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marcin Antoniewicz
Data wytworzenia: 2020-06-19
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-06-19
Wprowadził do BIP: Marcin Antoniewicz
Data wprowadzenia: 2020-06-19
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-06-19 12:26:12 przez Marcin Antoniewicz

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony