Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
piątek, 25. września 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych   »
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kalisz 19.06.2020

OSRiR-DKP.221.3.2020

 

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez  Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów OSRiR w Kaliszu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2  złożo­ną przez Wykonawcę –  Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.  62-800 Kalisz ul. Zjazd 23

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, termin zapłaty – 40%),  a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu tj.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 47,71

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 87,71

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1.    Oferta nr 1  złożona przez  Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna w Kaliszu 62-800 Kalisz ul. Bażancia 1a

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów : 100

2.    Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. 62-800 Kalisz ul. Zjazd 23

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 47,71

       Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin  zapłaty: 40,00

       Łączna liczba otrzymanych punktów :  87,71

 

 

                                                      Dyrektor  OSRiR

                                                              /--/

                                                      Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-06-19
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-06-19
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-06-19

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony