Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
niedziela, 21. lipca 2024 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Regulamin organizacyjny
Misja
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
trwający nabór
wyniki naboru
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Gospodarka finansowa


Samorządowy zakład budżetowy to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Samorządowy zakład budżetowy nie posiada osobowości prawnej.
Podstawą gospodarki finansowej placówki - jako samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy.
Plan finansowy sporządzany jest na dany rok obrotowy. Rokiem obrotowym jest dany rok kalendarzowy.


Plan finansowy obejmuje:

- przychody własne
- dotacje z budżetu Miasta Kalisza
- wydatki będące kosztami

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu działa między innymi
w oparciu o następujące ustawy:
-  Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
-  Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia z 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)
-  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
   finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616
   ze zm.)
-  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
   (Dz. U. Nr 20, poz. 103ze zm.)
-  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
   oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
   budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
   państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
   (Dz.U. Nr 128, poz.861 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
  dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzacych ze źródeł zagranicznych
  (Dz. U. nr 38 poz. 207)« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Roksana Rębowiecka
Data wytworzenia: 2015-02-10
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2015-02-10
Wprowadził do BIP: Adam Łyskawka
Data wprowadzenia: 2015-02-10
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-04-30 10:21:14 przez Adam Łyskawka

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony