Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
niedziela, 18. lutego 2018 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Ochrona mienia   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kalisz 17.10.2017

OSRiR-DKP.221.4.2017

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne dostawy oleju opałowego typu  lekkiego dla potrzeb grzewczych OSRiR w Kaliszu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 6 złożo­ną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS – OLL Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, termin płatności – 39%, czas dostawy 1%), a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

     1. Oferta nr 1 złożona przez Droś-Sawicki Spółka z o.o. Sp. k. ul. Przemysłowa 2 42-141 Przystajń

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 59,41

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów : 99,41

 1. Oferta nr 2 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ARAMIR SP.J. Jenerowicz&Ryfa

ul. Piaski 33 63-300 Pleszew

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 56,69

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów : 96,69

 1. Oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Petromot 62-560 Skulsk ul. Konińska 45

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 59,98

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów : 99,98

 1. Oferta nr 4 złożona przez Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik 63-220 Kotlin ul. Sławoszewska 2b

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 59,32

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu : 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów : 99,32

 1. Oferta nr 5 złożona przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BIS Sp. J. Józef Szyszka i Jerzy Szyszka 63-640 Bralin ul. Namysłowska 7

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 57,67

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów : 97,57

 1. Oferta nr 6 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski, Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów : 100,00

 1.  Oferta nr 7 złożona przez ZUH NAFTOHURT Sp. z o.o. 62-610 Sompolno ul. Warszawska 58

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 58,45

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 39,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu 1,00

Łączna liczba otrzymanych punktów : 98,45

 

 

 

Dyrektor OSRiR

         /  --  /

Mirosław Przybyła

 


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2017-10-17
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2017-10-17
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2017-10-17
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-10-17 11:06:01 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony