Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
niedziela, 18. lutego 2018 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Ochrona mienia   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja nr 1 dla Wykonawców


OSRiR-DKP.221.6.2017

 

 

Informacja nr 1 dla Wykonawców dotycząca przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

 

W dniu 9 listopada 2017 roku do Sekretariatu Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści:

 

„Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu:

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

 

 1. Dotyczy: pkt 4.8 SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie przybliżonego terminu oddania do użytku nowo wybudowanego obiektu.

Ponadto Wykonawca informuje, że termin realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy, w związku z tym dodanie nowego obiektu w trakcie realizacji umowy spowoduje, że usługa dystrybucji dla dodanego punktu poboru dla grupy taryfowej W-5 będzie rozliczana jak dla umowy krótkoterminowej. Zgodnie z pkt 12.2. i 12.5 Taryfy OSD dla punktów poboru, w których pobór paliwa gazowego następuje z mocą umowną powyżej 110 kWh/h do opłaty dystrybucyjnej stałej doliczany jest odpowiedni współczynnik korygujący.

 1. Kto jest akutalnym sprzedawcą paliwa gazowego ?
 2. Pod jaki oddział OSD podlegają punkty poboru wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ?
 3. Czy możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
 4. Czy Zamawiający akceptuje postanowienia Art. 62b. Ustawy Prawo Energetyczne, który stwierdza, że dla Odbiorców końcowych, dokonujących zakupu paliwa gazowego w trybie zamówień publicznych, Taryfy Wykonawców nie są ustalane oraz ma świadomość braku konieczności podawania stawek abonamentu zgodnych z Taryfą?
 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zakres świadczenia wykonawcy (w tym np. tzw. certyfikatów efektywności energetycznej)?
 6. Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy (np. numer ppg a poszczególnych punktów poboru i niezbędne dokumenty)?
 7. Wykonawca zwraca się z prośbą o informację czy w formularzu cenowym do ceny jednostkowej netto paliwa gazowego ma zostać doliczony podatek akcyzowy ?”

 

Zamawiający w dniu 10.11.2017r. udzielił odpowiedzi o następującej treści:

„W związku  z otrzymaniem od Państwa pytań dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu udzielam poniżej odpowiedzi według kolejności zadanych pytań:

Ad. 1. Oddanie do użytku nowo wybudowanego obiektu planowane jest jeszcze w tym roku. Jeśli nastąpi przesunięcie tego terminu Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę odpowiedniego współczynnika korygującego do ceny stałej opłaty dystrybucyjnej zgodnie z postanowieniami zawartymi w Taryfie OSD.

Ad. 2. Aktualnym sprzedawcą paliwa gazowego jest PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Marcina Kasprzaka 25C, 01-224 Warszawa.

Ad. 3.  Punkty poboru podlegają pod Oddział w Poznaniu (Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.).

Ad. 4.  Możliwe jest zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym.

Ad. 5. Zamawiający akceptuje ustalanie cen przez Wykonawcę odmienne niż przewiduje Taryfa Wykonawcy i ma świadomość braku konieczności podawania stawek abonamentu zgodnych z Taryfą.

Obowiązujące są ceny podane przez Wykonawcę w formularzu cenowym.

Ad. 6. Zasadniczo ceny jednostkowe za paliwo gazowe i abonament powinny pozostać niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza w szczególnych, uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach dokonanie zmian cen w formie pisemnego aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych (tzw. zmiany małowartościowe).

Ad. 7. Zamawiający przekaże wszelkie niezbędne informacje potrzebne do zmiany sprzedawcy o ile będzie w ich posiadaniu. Proces ten nie będzie przeprowadzany po raz pierwszy więc  jesteśmy niemal pewni, że wszelkie potrzebne informacje posiadamy.

Ad. 8. Paliwo gazowe nie jest zwolnione z akcyzy, o czym Zamawiający informuje w punkcie 4.1. SIWZ, Zamawiający nie jest płatnikiem podatku akcyzowego dlatego też podatek akcyzowy powinien być doliczony do ceny jednostkowej netto paliwa gazowego.”

 

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKP.221.6.2017 i Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu oferty.

 

                                                                                                                                             Dyrektor OSRiR

                                                                                                                                                      /--/

                                                                                                                                             Mirosław Przybyła

 


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2017-11-10
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2017-11-10
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2017-11-10
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-11-10 11:33:18 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony