Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
niedziela, 18. lutego 2018 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Ochrona mienia   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja nr 2 dla Wykonawców


OSRiR-DKP.221.6.2017

 

Informacja nr 2 dla Wykonawców dotycząca przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

 

W dniu 13 listopada 2017 roku do Sekretariatu Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści:

 

„Dotyczy:         postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu:

 

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym postępowaniem zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

 

  1. Dotyczy: pkt 4.8 SIWZ oraz odpowiedzi na pytania z 10.11.2017 r.

W związku z tym, że oddanie do użytku nowo wybudowanego obiektu planowane jest jeszcze w tym roku, Wykonawca wnosi o dodanie do formularza cenowego tabeli do wyliczenia wartości dla tego obiektu. Wyjaśniamy, że skoro już na tym etapie znany jest planowany termin oddania budynku do użytku, w przyszłej umowie powinno zostać to uwzględnione, jak również wyliczona wartość zamówienia.”

 

Zamawiający w dniu 13.11.2017r. udzielił odpowiedzi o następującej treści:

„W związku  z otrzymaniem od Państwa pytania dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu udzielam poniżej odpowiedzi:

Informuję Państwa, że na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości i uprawnień do podania Państwu oczekiwanych informacji.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu  w chwili obecnej nie posiada żadnej dokumentacji uprawniającej do podejmowania jakichkolwiek czynności i zaciągania zobowiązań względem obiektu Trybuny Wschodniej. Takie informacje będziemy mieli możliwość przekazać Państwu dopiero po otrzymaniu dokumentacji związanej z przejęciem w zarząd obiektu przez OSRiR.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie dokona w tym zakresie żadnych zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKP.221.6.2017 i Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu oferty.

                                                                                                                               Dyrektor OSRiR       

                                                                                                                                 /--/

                                                                                                                               Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2017-11-13
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2017-11-13
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2017-11-13
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-11-13 13:29:44 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony