Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
niedziela, 18. lutego 2018 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Ochrona mienia   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Kalisz 23.11.2017

OSRiR-DKP.221.6.2017

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożo­ną przez Wykonawcę – Onico Energia Sp. z o.o. S.K.A. ul. Flory 3/4 00-586 Warszawa.

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, termin zapłaty – 40%), a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.

 

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

       1.    Oferta nr 1 złożona przez Hermes Energy Group S.A. ul. Puławska 2,

               02-566 Warszawa

              Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 58,67

              Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

              Łączna liczba otrzymanych punktów : 98,67

        2.  Oferta nr 2 złożona przez Onico Energia Sp. z o.o. S.K.A. ul. Flory 3/4,

               00-586 Warszawa

              Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

              Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

              Łączna liczba otrzymanych punktów : 100,00

        3.  Oferta nr 3 złożona przez Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

              ul. Heweliusza 9,  80-890 Gdańsk

              Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 59,69

              Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin zapłaty: 40,00

               Łączna liczba otrzymanych punktów : 99,69

 

                                                                           Dyrektor  OSRiR

                                                                                     / -- /

                                                                           Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2017-11-23
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2017-11-23
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2017-11-23
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-11-23 11:41:32 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony