Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
pi?tek, 19. stycznia 2018 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Ochrona mienia   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja z otwarcia ofert


OSRiR-DKP.221.7.2017

Kalisz 15.12.2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Ochronę mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki

 

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

 1. W dniu 15.12.2017r. o godz. 12.15 w siedzibie OSRiR Kalisz niżej podpisani zebrali się w celu otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia, w wysokości 440.000 zł brutto.

 3. Łącznie wpłynęła 1 oferta, w tym:

 • 1 oferta została złożona w opakowaniu prawidłowo zamkniętym.

 • 1 oferta wpłynęła w terminie wyznaczonym na składanie ofert.

 1. Informacje o otwartych ofertach:

 • liczba otwartych ofert: 1

 • dane z otwartych ofert:

 

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Ceny jednostkowe

podane w ofercie

Czas dojazdu

Grupy

interwencyjnej

Tremin

płatności

 

1

Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych

LEX Sp. z o.o.

 

62-800 Kalisz

ul. Poznańska 95

a) 20,66

b) 30,75

c) 30,75

d) 553,50

e) 553,50

f) 12,30

g)123,00

7 minut

21 dni

 

 

 1. Na tym otwarcie ofert zakończono.

Podpisy Komisji Przetargowej:

 1. Monika Krymarys /--/

 2. Elżbieta Kurzajczyk /--/

 3. Monika Peruga /--/

 4. Marzena Kasprzak /--/


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2017-12-15
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2017-12-15
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2017-12-15

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony