Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
pi?tek, 19. stycznia 2018 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Ochrona mienia   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kalisz 29.12.2017

 

OSRiR-DKP.221.7.2017

 

Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 1 złożo­ną przez Wykonawcę – Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp. z o.o. ul. Poznańska 95 62-800 Kalisz.

 

Oferta ww. Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (cena – 60%, czas dojazdu – 20%, termin płatności - 20%), a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu: 20,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności 20,00

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty:

1. Oferta nr 1 złożona przez Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp. z o.o. ul. Poznańska 95 62-800 Kalisz

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium cena: 60,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium termin płatności: 20,00

Liczba otrzymanych punktów na podstawie kryterium czas dojazdu: 20,00

Łączna liczba otrzymanych punktów : 100,00

 

 

                                                                                                                             Dyrektor OSRiR

                                                                                                                                         /--/

                                                                                                                             Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2017-12-29
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2017-12-29
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2017-12-29

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony